Sofram

Kebab - Lokanta - Café

Hertzstraße 2
86415 Mering
Phone: 08233 7896172

Opening hours:

  • Mo
  • Tu
  • Th
  • Fr
  • Sa

11:00 - 00:00
  • Sunday

16:00 - 00:00